Minor Field Study

Vill du göra din uppsats i Zambia?

Om du pluggar på högskola och är intresserad av att göra ditt examensarbete i ett utvecklingsland, har du möjlighet att ansöka om ett stipendium via Sida som kallas Minor Field Study (MFS).

I Svensk-zambiska föreningen är vi flera medlemmar som skrivit våra uppsatser i Zambia, genom ett MFS-stipendium. Vi har läst alltifrån kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap till pedagogik, och alla har vi hittat intressanta ämnen att skriva om i Zambia. Så om du är sugen ska du verkligen ta chansen!

Några SweZam-medlemmar som gjort MFS i Zambia

• Kulturgeografi – Karin Johansson;
”Tiyeseko – A Study on Small-scale Farming Women in Sustainable Agriculture”, genomfördes under våren 2002, med bas i Kasisi/Lusaka.

• Medie- och kommunikationsvetenskap – Ylva Werlinder;
”When they are having fun, we sneak in messages in between. A study on four grass-root organisations targetting youths with HIV/Aids information”, genomfördes under hösten 2004 med bas i Lusaka.

• Lärarutbildningen, pedagogiska institutionen – Hanna Eckeskog;
”Are we together”. A study about the integration of Art and Music within the education in Zambia. Genomfördes november 2009 till februari 2010 med bas i Lusaka.

Om du har frågor kring detta, får du gärna kontakta oss! Våra kontaktuppgifter finns under rubriken Styrelse.

Reseberättelser och uppsatser från Zambia

Om du är nyfiken på hur det är att göra MFS i Zambia, kan du också gå in och läsa bland de reseberättelser och uppsatser som finns samlade i en MFS-databas. Där kan du avgränsa din sökning till ”land: Zambia”, om du vill!

Information om hur du söker MFS-stipendium

MFS-stipendiet finansieras av Sida och administreras av Internationella Programkontoret. Som student ansöker du om stipendiet vid den institution eller enhet vid universitetet/högskolan som är MFS-ansvarig. Information om vem som kan söka och hur du söker ett MFS-stipendium finner du hos Internationella programkontoret. Du kan också läsa mer på MFS-kurswebben.