Är du nyfiken på Zambia?

Svensk-zambiska föreningen har arbetat sedan 1974 med att sprida information i Sverige om Zambia,  och stödja utvecklingen i Zambia. Bland våra medlemmar finns en stor kunskap om och erfarenhet av landet.
Medlemskap i föreningen är frivilligt och öppet för alla med intresse för Zambia. Välkommen!

Nyheter:

Sweden to focus on health, entrepreneurs and human rights awareness in Zambia

The Swedish government has adopted its so-called Results strategy for its development cooperation with Zambia for the period 2013-2017. Main goals include ”increasing poor people’s opportunities to support themselves by
obtaining work and starting and running productive businesses, and on improving the basic health of women and children.”

Other aims were that Sweden’s ”development cooperation activities will contribute to strengthening democratic accountability and poor people’s awareness of their rights.” The government said women, children youth and entrepreneurs were target groups.

Läs mer eller skriv den första kommentaren »

Sverige satsar på hälsa, entreprenörer och kunskap om mänskliga rättigheter i Zambia

Bättre hälsa för kvinnor och barn i Zambia, ökade möjligheter till arbete på landsbygden och i stadsnära områden samt att starta och driva företag är bland huvudområden som Sverige vill satsa på enligt regeringens resultatstrategi för perioden 2013-2017. Ökade kunskaper om mänskliga rättigheter är ett annat prioterat område.

Läs mer eller skriv den första kommentaren »

Newsletter from Mindolo Youth Project

Newsletter from Mindolo Youth Project for the fourth quarter 2012, covering activities which the SWEZAM Mindolo project conducted including a a Parent-Child Dialogue Workshop. Activities included a Parent-Child Dialogue Workshop touching on a wide range issues concerning relations between adults and youths. Another highlight was a peer education session for students at MEF (Mindolo Ecumenical Foundation).

Läs mer eller skriv den första kommentaren »

Läs om Greta Mattsson som har fyllt 91

Läs UNTs intressanta artikel om Greta Mattsson som just fyllt 91 år.

Läs mer eller skriv den första kommentaren »

In memory of Rolf

A greeting from Marianne for all the kind condolences

Läs mer eller skriv den första kommentaren »

Till minne av Rolf

Flera av Svensk-zambiska föreningens medlemmar deltog på Rolf Svanströms begravning den 17 augusti i Vindhemskyrkan, Uppsala. Även Zambias ambassadör H.E. Ambassador Rev. Edith Mutale deltog, och uttryckte sina kondoleanser å den zambiska regeringens vägnar. Det blev en mycket fin stund att minnas vår ordförande, så många härliga ord om Rolf som vi fick höra. Det kändes […]

Läs mer eller skriv den första kommentaren »

Words of remembrance

Mr Rolf Svanstrom (paps) You were not just my Boss you became like a father and a grandpa to me. Working with you for 5 years as a The Swedish-Zambian Association Board Chairperson was; challenging, a learning experience, fun and rewarding. Challenging in that you always pushed me to work hard, report on time and […]

Läs mer eller skriv den första kommentaren »

Aga hett ämne på skoldebatt – svensk Mindolo-praktikant rapporterar

Svensk Mindolo-praktikant berättar att aga var hett ämne under skoldebatt ordnad av SweZam-projektet.

Läs mer eller skriv den första kommentaren »

Viktigt meddelande till föreningens medlemmar

Föreningens ordförande Rolf Svanström har hastigt och helt oväntat avlidit torsdagen den 19 juli

Läs mer eller 4 kommentarer »

Nyheter från praktikant på Mindolo Ecumenical Foundation

Jag har nu varit på Mindolo Ecumenical Foundation i två veckor och har förvånats över den otroliga öppenhet och ärlighet jag har mötts av här.

Läs mer eller skriv den första kommentaren »