Kontakt

Vill du få kontakt med SweZam?

Om du vill få kontakt med oss är du välkommen att höra av dig, till vår ordförande.

Kontakt

Magnus Halling
Lugnvägen 4B
756 46 Uppsala
018-301 094, 070-321 10 94
magnus.halling@slu.se

Epost: info@swedish-zambian.org

SweZams postadress

Svensk-zambiska föreningen
c/o Persson
Rudboda Forsnäs 32
74010 Almunge

SweZams organisationsnummer

802421-6692

SweZams plusgiro

pg 83 05 95-5