Info-folder

Download the SweZam folder as a pdf  »

Äntligen har vi producerat en ny folder om Svensk-zambiska föreningen. Foldern är dubbelsidig på A4-format och beskriver vår verksamhet i stort och smått.

Bild av den nya SweZam foldern

I foldern berättar vi lite om vårt Mindoloprojekt och om vår verksamhet. Den finns för nedladdning här på hemsidan, så att du kan skriva ut den och dela ut, om du vill informera om SweZam. Foldern är framför allt tänkt att användas för medlemsvärvning, men den innehåller också en samling länkar med relevant information om Zambia! En sida i foldern är på engelska.

English summary

A new folder has been produced about SweZam. The folder can be used to spread information about SweZam and our project in Zambia!

Download the SweZam folder as a pdf  »