Om föreningen

Svensk-zambiska föreningen

Svensk-zambiska föreningen bildades 1974 av en grupp zambier och svenskar. Den är opolitisk och oberoende.

Föreningens mål är

• att verka för förståelse och närmare kontakter mellan svenskar och zambier
• att sprida kännedom om Zambia i Sverige
• att främja och stödja sociala, kulturella och ekonomiska utbyten mellan Sverige och Zambia
• att samarbeta med organisationer och personer i Sverige och Zambia för att förbättra svensk-zambiska relationer
• att utöva andra aktiviteter som enligt föreningens åsikt bidrar till främjandet av föreningens mål och syfte

Medlemskap

Medlemskap i föreningen är frivilligt och öppet för alla med intresse för Zambia. Som medlem i föreningen:
• har du möjlighet att hålla kontakt med gamla vänner och följa utvecklingen i Zambia
• får du föreningens nyhetsbrev, Newsletter
• får du inbjudningar till möten och seminarier som föreningen arrangerar
• får du möjlighet att stödja och deltaga i de projekt som föreningen driver

Årsmöte

Årsmöte hålls vanligen i mars. Föreningen firar också Zambias självständighetsdag, som infaller 24 oktober.