Inlägg skrivna av Lennart Simonsson

FN får rapport om Hammarskjöld-kraschen

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon planerar att informera FN:s generalförsamling om en ny rapport som rör flygkraschen 1961 där hans företrädare Dag Hammarskjöld och 15 andra dog. En internationell juristkommission anser att olyckan nära Ndola bör utredas ytterligare. Kommissionen lade fram sin rapport i september 2013. En av medlemmarna var svensken Hans Corell. Mer uppgifter om kommissionen och dess rapport (på engelska): > Läs mer på kommissionens hemsida (extern länk)

UN to receive report on Hammarskjöld crash

UN Secretary-General Ban Ki-moon plans to inform the UN General Assembly on a recent report on the 1961 plane crash where his predecessor Dag Hammarskjöld and 15 others died- An independent jurist commission, including Hans Corell of Sweden, has called for further investigation into the plane crash. More details on the jurist commission report: > Read more jurist commission (external link)

Vårdförbundet satsar i Zambia

Zambia är ett av sex afrikanska länder där Vårdförbundet planerar att bedriva ledarskapsutbildning för sjuksköterskor. Projektet beräknas pågå under tre år. Genom seminarier med både teoretiska och praktiska övningar ska ledare i de lokala organisationerna få mer kunskap om fackligt arbete och ledarskap.

Svenska ambassaden ordnade konferens om företagande

Svenska ambassaden i Lusaka bloggar om en konferens om företagande och att skapa partnerskap inom digital teknik och hållbart företagande, inte minst genom att engagera kvinnliga ledare och entreprenörer. > Läs mer på ambassadens hemsida (extern länk)”

Sweden to focus on health, entrepreneurs and human rights awareness in Zambia

The Swedish government has adopted its so-called Results strategy for its development cooperation with Zambia for the period 2013-2017. Main goals include ”increasing poor people’s opportunities to support themselves by
obtaining work and starting and running productive businesses, and on improving the basic health of women and children.”

Other aims were that Sweden’s ”development cooperation activities will contribute to strengthening democratic accountability and poor people’s awareness of their rights.” The government said women, children youth and entrepreneurs were target groups.

Sverige satsar på hälsa, entreprenörer och kunskap om mänskliga rättigheter i Zambia

Bättre hälsa för kvinnor och barn i Zambia, ökade möjligheter till arbete på landsbygden och i stadsnära områden samt att starta och driva företag är bland huvudområden som Sverige vill satsa på enligt regeringens resultatstrategi för perioden 2013-2017. Ökade kunskaper om mänskliga rättigheter är ett annat prioterat område.

Newsletter from Mindolo Youth Project

Newsletter from Mindolo Youth Project for the fourth quarter 2012, covering activities which the SWEZAM Mindolo project conducted including a a Parent-Child Dialogue Workshop. Activities included a Parent-Child Dialogue Workshop touching on a wide range issues concerning relations between adults and youths. Another highlight was a peer education session for students at MEF (Mindolo Ecumenical Foundation).

Aga hett ämne på skoldebatt – svensk Mindolo-praktikant rapporterar

Svensk Mindolo-praktikant berättar att aga var hett ämne under skoldebatt ordnad av SweZam-projektet.

Sida: Sverige ska betala 45 miljoner kronor till Zambia

Sverige återupptar betalningar till Zambias hälsoministerium, meddelar Sida

Finansminister Borg på besök i Zambia: ”Afrika är det nya Kina”

Zambia är ett av flera afrikanska länder med ”oerhört stor potential” säger finansminister Borg till Svenska Dagbladet.