Arkiv för augusti, 2013

Sweden to focus on health, entrepreneurs and human rights awareness in Zambia

lördag, augusti 17th, 2013

Sweden aims to  focus on increasing poor people’s opportunities to support themselves, and on improving the basic health of women and children in Zambia. Goals for the Swedish development cooperation with Zambia are outlined in the government’s so-called Results strategy for 2013-2017. >Read more on the Swedish government’s web site (external link)

Sverige satsar på hälsa, entreprenörer och kunskap om mänskliga rättigheter i Zambia

lördag, augusti 17th, 2013

Sverige ska satsa mer på att förbättra kvinnors och barns hälsa i Zambia enligt regeringens resultatstrategi för perioden 2013-2017. Andra målsättningar är att öka sysselsättningen på landsbygden, bl a för kvinnor och ungdomar samt stödja entreprenörer. Ökade kunskaper om mänskliga rättigheter hör också till satsningarna
I ett pressmeddelande skriver regeringen:
– I den nya strategin uppmuntras samarbete med nya och innovativa aktörer. De nya aktörerna finns inom den privata sektorn, inom det civila samhällets organisationer samt inom media.

– Sida uppmuntras i den nya strategin att aktivt identifiera innovativa biståndsmetoder och finansieringsmekanismer, inklusive resultatbaserade stödformer.

.> Läs mer på regeringens hemsida (extern länk)

Newsletter from Mindolo Youth Project

lördag, augusti 17th, 2013

Narrative report for the fourth quarter 2012, covering activities which the SWEZAM Mindolo  project undertook from October to December 2012.

The project reached  818 people during the period. Read more(pdf)>>>