Till minne av Rolf

Flera av Svensk-zambiska föreningens medlemmar deltog på Rolf Svanströms begravning den 17 augusti i Vindhemskyrkan, Uppsala. Även Zambias ambassadör H.E. Ambassador Rev. Edith Mutale deltog, och uttryckte sina kondoleanser å den zambiska regeringens vägnar.

Det blev en mycket fin stund att minnas vår ordförande, så många härliga ord om Rolf som vi fick höra. Det kändes som en god hjälp i det tunga sorgearbete som särskilt hans närmaste har att genomföra och för oss alla att kunna acceptera det obegripliga och gå vidare i Rolfs positiva och konstruktiva anda. Styrelsens ord vid minnesstunden samt bilder från några av våra sammankomster samlades i ett dokument och överlämnades till familjen.

Till minne av Rolf

Till minne av Rolf

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*