Arkiv för augusti, 2012

Till minne av Rolf

söndag, augusti 19th, 2012

Flera av Svensk-zambiska föreningens medlemmar deltog på Rolf Svanströms begravning den 17 augusti i Vindhemskyrkan, Uppsala. Även Zambias ambassadör H.E. Ambassador Rev. Edith Mutale deltog, och uttryckte sina kondoleanser å den zambiska regeringens vägnar.

Det blev en mycket fin stund att minnas vår ordförande, så många härliga ord om Rolf som vi fick höra. Det kändes som en god hjälp i det tunga sorgearbete som särskilt hans närmaste har att genomföra och för oss alla att kunna acceptera det obegripliga och gå vidare i Rolfs positiva och konstruktiva anda. Styrelsens ord vid minnesstunden samt bilder från några av våra sammankomster samlades i ett dokument och överlämnades till familjen.

Till minne av Rolf

Till minne av Rolf

Words of remembrance

lördag, augusti 18th, 2012

Mr Rolf Svanstrom (paps)

You were not just my Boss you became like a father and a grandpa to me. Working with you for 5 years as a The Swedish-Zambian Association Board Chairperson was; challenging, a learning experience, fun and rewarding. Challenging in that you always pushed me to work hard, report on time and think outside the box and when am wrong you rebuked me thus, kept learning! fun and rewarding because of your passion to the Project you exposed me to traveling within Zambia and outside!

So this year I was expecting your visit to Zambia for Monitoring like it’s always been for the past 5 years! You were concerned of my personal life and wanted to know when I will marry so you come and attend the wedding! Space fails me but your death is tragic to me, MEF, and the entire SWEZAM family in Zambia and Sweden! I wish I could attend your burial!

M.Y.S.R.I.P Sir!

/ Bruce Mubanga, youth coordinator at Mindolo Ecumenical Foundation

Aga hett ämne på skoldebatt – svensk Mindolo-praktikant rapporterar

lördag, augusti 11th, 2012

Mänskliga rättigheter, särskilt rätten att inte bli slagen i skolan, var ett hett ämne när  SweZam-projektet ordnade debatter om mänskliga rättigheter. Det rapporterar Hanna Helander, som var praktikant på Mindolo i somras.  Läs mer (pdf>>