Arkiv för april, 2012

Försvara det svenska biståndet

lördag, april 14th, 2012

Reformiver har bytts mot kritik av Sida. Har biståndsminister Gunilla Carlsson en dold agenda? Vill regeringen köra Sida och biståndet i botten? frågar sig Sten Rylander.

När Gunilla Carlsson tillträdde som biståndsminister efter valet 2006 var det många som anade oråd, särskilt i de kretsar som har byggt upp och varit verksamma inom ramen för den svenska politiken för internationell solidaritet och rättvisa. Läs mer i UNT (extern länk) >>

Ny strategi för hiv- och aidsarbete i Afrika söder om Sahara

måndag, april 2nd, 2012

I dag antog regeringen en regional strategi för regionalt arbete med hiv och aids, sexuell och reproduktiv hälsa.

Strategin innehåller även riktlinjer för hur vi från svensk sidan ska bidra till att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa samt arbetet med att förbättra de mänskliga rättigheterna för homo-, bi och transsexuella personer i Afrika, söder om Sahara – den region i världen som är mest drabbad av hiv och aids. Läs mer på regeringens hemsida (extern länk) >>

Biståndet ska ha tydliga mål

måndag, april 2nd, 2012

Budgetstödet har gjort att Sverige i åratal har pumpat in pengar i korrupta regimer. Vi måste tänka om. För att förtydliga biståndet kommer alliansregeringen under året att presentera en helt ny biståndspolitisk plattform, skriver biståndsminister Gunilla Carlsson (M).

De volymer som det svenska biståndet hanterar är avsevärda. Det råder bred politisk enighet om enprocentmålet för biståndet och alliansregeringen är den första svenska regering som konsekvent har levt upp till det under mer än en mandatperiod. Läs mer på regeringens hemsida (extern länk) >>