Ny ambassadör

Onsdagen den 28 mars 2012 överlämnar Zambias nya ambassadör i Sverige, Edith Mutale,  sitt kreditivbrev till H.M. Konungen.

Zambias nyutnämnda ambassadör Edith Mutale är född 1948 och tog 1993 akademiska examen i teologi i Atlantic School of Theology, Halifax, Kanada.

Ambassadör Mutale arbetade 1966 – 1981 som lågstadielärare, men har efter teologiutbildningen deltagit i den kristna kyrkans verksamhet, framför allt vad gäller sociala frågor. Sedan 2004 är hon verksam som pastor inom Metodistkyrkan och ledare för The Redeemed Methodist Church och från 2006 i en senior position som kyrkans spirituella ledare.

(informationen kommer från regeringen.se)

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*