Arkiv för juli, 2011

Sweden to send election observers to Zambia

torsdag, juli 14th, 2011

Sweden is prepared to send 10 election observers to the upcoming elections in Zambia, according to a cabinet decision on July 14.

The elections are likely to be held at the end of September, but the definite date will be known when President Banda dissolves parliament.

”The election obervers are tasked with ensuring that the upcoming presidential and parliamentary elections are held in accordance with international norms,” Minister for International Development Cooperation Gunilla Carlsson said in a statement.

She added that the monitors could also ”help reduce tensions and increase confidence in the democractic process.”

The cabinet decision was made after a request from the European Union. The monitors were to be selected and trained by the government aid agency Sida, the statement said.

Sverige skickar valobservatörer till Zambia

torsdag, juli 14th, 2011

Sverige är berett att skicka tio valobservatörer till Zambia inför valen som väntas i slutet av september. Det beslutade regeringen den 14 juli.

Datum för valet blir känt när Zambias president upplöser parlamentet.

– Valobservatörerna har i uppgift att se till att de kommande president- och parlamentsvalen i Zambia genomförs i enlighet med internationella normer. Insatsen utgör ett viktigt bidrag till minskade spänningar och ökat förtroende för den demokratiska processen i landet, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Beslutet att skicka valobservatörer har fattats efter en förfrågan från Europeiska unionen.

Sida ansvarar för rekrytering och utbildning av svenska valobservatörer.