Arkiv för maj, 2011

Mitt mörka hjärta

lördag, maj 7th, 2011

Fyra krigsveteraner från olika sidor i Angolas blodiga inbördeskrig kliver på en båt vid mynningen av floden Kwando. De är på väg tillbaka till de före detta slagfälten där de som unga stridit mot varandra. Men nu, tjugo år senare, binds de istället samman. Inte bara av krigets trauman utan också av sitt behov av att förstå, förena och förlåta. Läs mer ( till Folkets bios hemsida) »

Barnmorska i Zambia

tisdag, maj 3rd, 2011

Den 27 april arrangerades ett afterwork på Ethio Star, där de zambiska barnmorskestudenterna John och Judith berättade om hur det är att studera till, för att senare arbeta som, barnmorska i Zambia. John och Judith är under tre månader på Karolinska Institutet som utbytesstudenter genom det Sidafinansierade utbytesprogrammet Linnaeus-Palme, där de får ta del av hur den svenska barnmorskeutbildningen är upplagd.

I Zambia, liksom i Sverige, utbildar man sig först till sjuksköterska under tre år. Därefter måste man arbeta i minst två år innan man kan specialisera sig. Har man som John och Judith redan en anställning vid en statlig vårdinrättning bekostar staten vidareutbildningen. Då är man också förbunden att efter att utbildningen är klar, arbeta kvar hos sin arbetsgivare i minst två år. Det är en lång ansökningsprocess för att få bli antagen till barnmorskeutbildningen, som är 1.5 år lång. Ansökande genomgår både intervju och ”aptitude test”, innan man blir antagen. Varje år tar utbildar man på UNZA ca 30 barnmorskestudenter, där majoriteten är kvinnliga studenter.

Utbildningen startar med tre månaders intensiv teori, därefter följer praktik på 4 olika praktikplatser bl.a. MVC, förlossning och neonatalavdelningen. I städerna är det mycket vanligt att mödrar väljer att föda på sjukhus. Där får man stanna i 6 timmar efter förlossningen, innan man får åka hem igen. På landsbygden är det vanligast att föda hemma, med hjälp av släkt och/eller grannar. Zambiska fäder får inte vara med på själva förlossningen framförallt för att förlossningsrummen är stora, tar emot flera blivande mödrar samtidigt och man bara har gardiner som skynken, men John upplever det inte som ett hinder att han är manlig barnmorskestudent.

Ett problem man som barnmorska i Zambia brottas med just nu, förutom den relativt stora andel HIV-positiva mödrar man tar emot, är tonårsgraviditeter. John berättar att han har förlöst flera trettonåriga tjejer, men många är 15-20 år gamla. Han har sett en hel del nya sätt att arbeta som han tar med sig i sitt framtida yrke i Zambia. I Sverige tycker han att man ägnar mer tid åt varje blivande mor, pratar mer med dem, och det vill han ta med sig. Han ser också positivt på att involvera fäderna mer. John inser att det kommer att bli svårt och ta tid, men försöker ha det i åtanke. Trots att högre löner och bättre arbetsvillkor lockar många zambiska barnmorskor till Botswana, Sydafrika och Australien, planerar både John och Judith att stanna i Zambia och fortsätta sitt viktiga arbete där.