Zambia reder ut förskingring inom hälsosektorn

Efter misstankar om korruption i hälsoministeriet i Zambia utreds nu en omfattande förskingring, varav en del är biståndsmedel. Den zambiska antikorruptionskommissionen har funnit bevis och flera personer är brottsmisstänkta.
– Zambiska regeringen och dess myndigheter har tagit tag i detta genom antikorruptionskommissionen, genom att väcka åtal mot de misstänkta och genom att ge uppdrag till den zambiska riksrevisionen att leda utredningen, säger Henrik Riby, ställföreträdande teamchef i Zambia.

Läs mer (extern länk) »

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*