Arkiv för juli, 2009

Sweden awaits action plan to resume funding Ministry of Health

onsdag, juli 29th, 2009

From the Zambian newspaper, The Post:

Embassy charge d’affaires Charlotta Norrby has said Sweden will only resume funding to the Ministry of Health (MoH) after being satisfied with the government’s action plan aimed at curbing corruption.

In an interview, Norrby said the Zambian and Swedish governments agreed to work on an action plan that would strengthen the financial strategy in the Ministry of Health.

“For the Swedish government to resume funding to the Ministry of Health will entirely depend on the Zambian government. We are currently waiting for the action plan that they are working on,” she said. “The action plan is meant to strengthen the financial strategies as that is going to reduce the rate of corruption in the Ministry of Health.”

Read more (external link) »

En dödlig fisksjukdom har drabbat Zambezifloden

lördag, juli 25th, 2009

FAO varnar nu för en dödlig sjukdom som decimerar fiskbeståndet i Zambeziflodens dalgång och hotar livsmedelsförsörjning och inkomstmöjligheter för landsbygdsbefolkningen i ett område som delas av sju länder.

I ett larm utfärdat av FAO:s förvarningssystem GIEWS (Global Information and Early Warning System) uppges att detta är en av de allvarligaste sjukdomar som drabbar fisk. Sjukdomen, Epizootiskt ulcerativt syndrom (EUS), ger fula skador och har en hög dödlighet på fisk. EUS orsakas av svampen Aphanomyces invadans.

Zambia är det hårdast drabbade landet då två tredjedelar av Zambezis avrinningsområde ligger där. Över 2000 byar och cirka 700 000 personer riskerar sin livsmedelsförsörjning eftersom fisk inte bara är en viktig inkomstkälla utan också den billigaste tillgängliga proteinkällan för en stor del av landsbygdsbefolkningen.

Läs mer (extern länk) »

The SweZam Newsletter June 2009

måndag, juli 20th, 2009

A new issue of the SweZam Newsletter is out!

Dear members,
this Newsletter is, as always, a way for us in the board to give you – our dear members – more insight into what the SweZam Association is doing. The Newsletter is also to remind you all that we need your support throughout the year!

The Mindolo project needs your money

The Mindolo project is still on track… but we need to collect more money to the project, for it to last! Here in this Newsletter you have the opportunity to learn more and see how well the project is going. Please support it through donating a  small or big amount to Plusgiro 830595-5. Mark your payment with ”Mindolo”!

If you missed the AGM, you have a chance to catch up

If you could not attend the Annual General Meeting, you will also find all the relevant documents from that in this Newsletter.

I wish you all a very relaxing summer and even though it seems far away, just now, I hope to see you all at the Independence day of Zambia in October!

All the best!

Ylva Werlinder
Editor of the SweZam Newsletter

Read more (1,5mb pdf) »

Zambia reder ut förskingring inom hälsosektorn

torsdag, juli 2nd, 2009

Efter misstankar om korruption i hälsoministeriet i Zambia utreds nu en omfattande förskingring, varav en del är biståndsmedel. Den zambiska antikorruptionskommissionen har funnit bevis och flera personer är brottsmisstänkta.
– Zambiska regeringen och dess myndigheter har tagit tag i detta genom antikorruptionskommissionen, genom att väcka åtal mot de misstänkta och genom att ge uppdrag till den zambiska riksrevisionen att leda utredningen, säger Henrik Riby, ställföreträdande teamchef i Zambia.

Läs mer (extern länk) »