Arkiv för maj, 2009

Sida skjuter upp stöd till hälsosektorn i Zambia

onsdag, maj 20th, 2009

Sida skjuter upp sin planerade utbetalning för stöd till hälsosektorn i Zambia sedan landets anti-korruptionskommission hittat oklarheter i användningen av hälsoministeriets medel. Det handlar om att en eller flera personer inom ministeriet kan ha tillskansat sig pengar. Det är ännu inte klart om svenska biståndsmedel är inblandade eller hur stor utbredningen av eventuella oegentligheter är.

Ärendet har nu, i enlighet med zambisk rättsordning, lämnats över till zambiska riksrevisionen som omedelbart gör en fördjupad revision av ärendet. Anti-korruptionskommissionens högst preliminära uppgifter menar att det handlar om cirka 10 miljarder Kwacha, motsvarande cirka 1,9 miljoner dollar. Den huvudmisstänkte tjänstemannen har flyttats från sin tjänst på ministeriet.

– Vi tar allvarligt på dessa uppgifter och har begärt ett möte med hälsoministern. Vi har också erbjudit riksrevisionen förstärkning i sitt granskningsarbete och överväger nu ytterligare granskningar av hälsoministeriet, säger Charlotta Norrby, chef för Sida i Zambia.

Läs mer (extern länk) »