Dödsdomar omvandlade i Zambia

Zambias president, Rupiah Banda, har omvandlat straffet för 53 dödsdömda fångar. Med anledning av detta förnyar Amnesty sin uppmaning till den zambiska regeringen att sälla sig till den långa rad länder världen över som redan avskaffat dödsstraffet.

– President Bandas omvandling av dessa domar gläder oss. Nästa steg bör vara att införa ändringar i lagstiftningen för att helt avskaffa dödstraffet i Zambia, säger Amy Agnew, ansvarig för Amnestys Zambiakampanjer.

De 53 fångarna fick sina domar omvandlade till tidsbestämda fängelsestraff eller livstidsdomar. I augusti 2007 omvandlade Zambias dåvarande president, Levy Mwanawasa, 97 dödsdomar till livstidsstraff.

Fastän ingen dödsdom har verkställts i Zambia sedan 1997 röstade landet emot den resolution (63/168) som FN:s generalförsamling antog i december 2008, en resolution som uppmanade medlemsländerna att införa ett
moratorium mot avrättningar.

Idag har 138 länder avskaffat dödsstraffet i sin lagstiftning eller i praktiken. I Afrika verkställs i stort sett i inga avrättningar, bara sju av de 53 länder som ingår i Afrikanska unionen genomförde avrättningar 2007: Botswana, Egypten, Ekvatorialguinea, Etiopien, Libyen, Somalia och Sudan. För 2008 finns det ännu inga siffror.

Läs mer (extern länk) »

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*