Senaste nytt från Mindoloprojektet

Senaste nytt från Mindoloprojektet YRIC (Youth Rights Information Centre)

Vi har sökt och fått medel från Forum Syd för att förlänga Anna Tyllströms volontärarbete som organisations-utvecklare ytterligare fyra månader februari – maj 2007. Hon kommer i huvudsak att fortsätta med att utveckla ungdomsklubbskonceptet och att hjälpa till med att i praktiken införa framtagna HIV/AIDS och jämställdhetspolicies. Hon kommer också att bistå Mindolo i rekrytering och inskolning av en efterföljare till sig själv i rollen som ungdomsklubbkoordinator. Arbetsbeskrivningen är gjord och rekryteringen pågår för fullt

Vi har också fått medel för en IT-volontär som under fyra månader ska hjälpa Mindolo att göra en nulägesanalys och en handlingsplan för sitt datorsystem. Rekryterings-processen har nyss startat.

Vårt med Mindolo gemensamma planerings- och budgetarbete för projektet under 2007 är nu i sitt slutskede. Vi fokuserar på ungdomsklubbarna och har gjort omstuvningar i budgeten för att bereda plats för ungdomsklubbaktiviteter.

2007-02-06/Rolf Svanström

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*