Arkiv för februari, 2007

Senaste nytt från Mindoloprojektet

torsdag, februari 22nd, 2007

Senaste nytt från Mindoloprojektet YRIC (Youth Rights Information Centre)

Vi har sökt och fått medel från Forum Syd för att förlänga Anna Tyllströms volontärarbete som organisations-utvecklare ytterligare fyra månader februari – maj 2007. Hon kommer i huvudsak att fortsätta med att utveckla ungdomsklubbskonceptet och att hjälpa till med att i praktiken införa framtagna HIV/AIDS och jämställdhetspolicies. Hon kommer också att bistå Mindolo i rekrytering och inskolning av en efterföljare till sig själv i rollen som ungdomsklubbkoordinator. Arbetsbeskrivningen är gjord och rekryteringen pågår för fullt

Vi har också fått medel för en IT-volontär som under fyra månader ska hjälpa Mindolo att göra en nulägesanalys och en handlingsplan för sitt datorsystem. Rekryterings-processen har nyss startat.

Vårt med Mindolo gemensamma planerings- och budgetarbete för projektet under 2007 är nu i sitt slutskede. Vi fokuserar på ungdomsklubbarna och har gjort omstuvningar i budgeten för att bereda plats för ungdomsklubbaktiviteter.

2007-02-06/Rolf Svanström