Nyheter från Mindoloprojektet

Lite mer om YRIC-projektet

Under min 11 dagar långa vistelse på Mindolo hade SweZam projektgrupp (committee) tre protokollförda sammanträden. Vi gick igenom läget för YRIC (Youth Rights Information Centre) projektet, planer och budget för den närmaste tiden och planer på lite sikt. Dessutom gjorde vi också en intressant SWOT-analays av projektet (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).

De viktigaste resultaten och besluten var
·  Sätta ungdomsklubben i centrum. Den ska bli vårt viktigaste instrument för att nå ut till ungdomar med budskap om mänskliga rättigheter, HIV/AIDS och jämställdhet
·  Att starta en ny ungdomsklubb för yngre åldrar 12-15 år. Den nuvarande klubben riktar sig till 16-20 åringar.
·  Att rekrytera en lokal efterträdare – halvtidstjänst – till Anna Tyllström som ungdomsledare (Youth Organizer) och göra plats för den i projektbudgeten.
·  Att ungdomsklubben ska delta aktivt i planering och genomförande av projektaktiviteter. Ungdomsledaren blir den viktigaste länken mellan
ungdomsklubben och projektgruppen.
·  Att utrusta ungdomscentret med en egen telefon, ytterligare två datorer med internetuppkoppling, mer ändamålsenliga möbler och att köpa in relevant litteratur och annat lämpligt material
·  Att vi i mars 2007 skulle börja en dialog om en eventuell fortsättning av projektet efter 2007.
En mer utförlig Midterm Project Review rapport kommer senare.
061211/ Rolf Svanström

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*