HIV/AIDS utbildning genom teater

Torsdagen den 2 november genomförde Mindolo YRIC projektet i samarbete med Bwacha Cultural Ensemble ett utåtriktat
utbildningsprogram om HIV/AIDS på marknadsplatserna i Mulanga och Luangwa, två förorter till Kitwe. Syftet med programmer var att sprida kunskap om möjligheten till rådgivning och HIVtestning (VCT – Voluntary Counselling and Testing) samt användning av kondomer.

Läs mer (pdf) »

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*