Mindoloprojektet startat

Youth Rights Information Centre (YRIC) ett projekt för ungdomar och mänskliga rättigheter i Zambia inleddes 2005

Mindoloprojektet -ett partnerskap mellan Mindolo Ecumenical Foundation och Svensk-Zambiska Föreningen för ungdomar och mänskliga rättigheter i Zambia Projektets vision är att skapa hopp hos ungdomar i Zambia om ett bättre liv genom att erbjuda en plats där man bryr sig. En
plats där man kan få kunskaper om sina rättigheter och hur man kan skydda sig mot hiv/aids. En sådan plats är Mindolo Ecumenical Foundation utanför staden Kitwe.

Läs mer (pdf) »

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*